Wil jij armoede en schulden beter begrijpen? | Challenge armoede 2023

WebmasterNieuwsbericht

Tijdens de Challenge Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen in oktober kun je kennis opdoen over armoede en hoe je mensen beter kunt ondersteunen. De nadruk ligt op wat werkt tegen armoede met daarbij de inbreng van ervaringsdeskundigen.

Steeds vaker vangen we armoede en schulden onder de term bestaanszekerheid. Dit plaatst financiële problemen in een breder perspectief; niet alleen voldoende financiële slagkracht, maar ook het recht op een bestaanszeker leven is belangrijk.

Het gaat daarbij om de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, werk, mee kunnen doen in de samenleving, een geschikt en betaalbaar dak boven je hoofd in een veilige en prettige omgeving en toegang tot zorg. Ook een overheid die mensen vanuit vertrouwen benadert, hoort hierbij: het toepassen van een menselijke maat.

Lees het artikel in Movisie online