Warme Jassen

WebmasterNieuwsbericht

Warme Jassen is 2 weken onderweg in Winterswijk, tijd voor een analyse.
De grafiek in de afbeelding is veelzeggend, de aantallen gebrachte en gehaalde jassen liggen zo’n 100 stuks hoger dan op dezelfde dag vorig jaar.
Dat lag wel in de verwachting, maar het baart ons aan de ene kant toch zorgen. Er worden veel jassen gehaald, maar gelukkig worden er ook veel jassen gebracht!! Ook in Aalten zijn al ruim 400 jassen gehaald.
Een vol AZC en vluchtelingen uit Oekraïne verklaren een deel van de toenemende aantallen en ook lijkt de regio zich te vergroten. Er worden jassen gehaald en gebracht vanuit bijvoorbeeld de regio’s Arnhem, Zutphen, Berkelland en de Duitse grensstreek.
De lichtgekleurde trendlijn in de grafiek geeft aan dat we afstevenen op ruim 500 gehaalde jassen.

Een succes, of een dieptepunt?
Het toont in ieder geval aan dat de actie hard nodig is en dat het hoog tijd wordt dat het armoedebeleid in Nederland ervoor gaat zorgen dat systemen gaan veranderen.