Training omgaan met je geld

WebmasterNieuwsbericht

Annelies van Teeseling gaf op 31 maart 2023 een workshop ‘Omgaan met je geld’ tijdens de Informatiemarkt Geldzaken van Cliëntenraad Participatiewet Fijnder.
Hier bleek veel belangstelling voor te zijn, ook bij jongeren.

Humanitas Graafschap denkt er over deze training – die eerder in het activiteitenaanbod van Humanitas opgenomen was – nieuw leven in te blazen.

Zou je aan een dergelijke training mee willen doen, neem dan contact op met Humanitas Graafschap:

humanitasftaoa@gmail.com of 0610958899