Sociale keuzes in tijden van schaarste / een menselijker gezicht voor de overheid

WebmasterNieuwsbericht

Op 8 december 2022 wordt, door o.a. Binnenlands Bestuur, een congres georganiseerd met als titel “Sociale keuzes in tijden van schaarste”. Minister Schouten belicht tijdens dit congres haar plannen voor meer bestaanszekerheid, voor de korte en lange termijn. Ze zal ook toelichten hoe ze samen met gemeenten de overheid een menselijker gezicht wil geven.

In drie deelsessierondes worden nieuwe inzichten en ervaringen uitgewisseld over onder meer de volgende vragen:

  • Kun je met inkomenspolitiek mensen behoeden voor (energie-)armoede en zo tegelijkertijd hun gezondheidskansen verbeteren?
  • Hoe kan goede vroegsignalering winst opleveren voor de gemeente?
  • Is de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen door een beleid dat zich meer richt op ondersteuning van informele zorg, preventie en burgerinitiatieven?
  • Wordt voldoende ingezet op bewezen interventies in plaats van vernieuwing?
  • Zet je in op preventie en ondersteuning van kwetsbaren om te voorkomen dat ze verder afglijden of richt je je juist op de zwaardere hulpvragen?
  • Hoe zet je digitalisering in voor besparingen in WMO en Jeugd?
  • Welk toekomstperspectief levert een tijdelijk basisinkomen voor jongeren op?
  • Kortom: welke keuzes maak je als gemeenten in tijden van schaarste en hoe houd je daarbij de menselijke maat in het oog?

De uitkomsten van dit congres zullen wij als Platform Armoedevrij Winterswijk betrekken bij onze verdere plannen en acties.