Regeling Meedoen voor volwassenen Winterswijk 2023

WebmasterNieuwsbericht

Voor kinderen kent de gemeente al lange tijd de ‘meedoenregeling’. Deze regeling heeft als doel om kinderen uit minimagezinnen te laten deelnemen aan sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten. Voor volwassenen die in armoede leven komt deze regeling ook beschikbaar. Hierdoor kunnen volwassenen mee gaan doen in de  samenleving op het gebied van cultuur, sport en participatie.

  • De regeling wordt opengesteld voor inwoners met een inkomen tot 100% van de voor hen geldende bijstandsnorm, die voldoen aan de normen volgens de vermogensgrens.
  • De inwoner krijgt € 150 per jaar te besteden aan cultuur, sport en participatieactiviteiten.
  • De duur van de regeling is van 01-01-2023 tot en met 31-12-2023.
  • Betrokken personen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen een aanvraag indienen en gemaakte kosten declareren.

N.B.: Het betreft een nieuwe regeling in het kader van het minimabeleid. Het minimabeleid wordt door de gemeente vastgesteld en Fijnder voert de regeling uit. De Welzijnsraad van de gemeente Winterswijk is betrokken geweest bij de totstandkoming van de regeling. Op basis van het advies van de Welzijnsraad zijn de beleidsregels gewijzigd en opnieuw vastgesteld door het college van de gemeente Winterswijk.

Na een jaar zal naar verwachting per  2024 de Winterswijkpas worden geïntroduceerd en kan het minimabeleid voor zowel kinderen als volwassenen hierop gaan aansluiten.

Kijk voor meer informatie op de website van Fijnder