Rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden

WebmasterNieuwsbericht

Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om vroegtijdig in contact te treden met burgers met schulden. Na meldingen van vroegsignaleringspartners als gemeente erop af dus, om zo een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van problematische schulden in Nederland. Maar hoe vergaat dat gemeenten in het eerste jaar van deze vernieuwde wetgeving? De Rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden schetst een eerste beeld. Alvast een conclusie? Er is een voorzichtige start, met veel ruimte voor verbetering.

In een artikel van Certin staan de uitkomsten op een rij.