Project Sociaal Groen zorgt voor verfraaiing: ‘Waar planten staan kan geen onkruid groeien’

WebmasterNieuwsbericht

Onder het motto Sociaal Groen zijn onlangs in Winterswijk drie voortuinen opgeknapt. Acht vrijwilligers deden mee aan deze actie van Present Winterswijk. De groep startte met het plantklaar maken van de tuinen: het verwijderen van onkruid, snoeien van heesters, verplaatsen van grind en leggen van stapstenen. Daarna werden de tuinen aangeplant. De hulpverlenende instanties HIERzorg, Zozijn en het Sociaal Team van de gemeente droegen de tuinen aan bij Present.

Lees ook het artikel in Achterhoek Nieuws