Movisie: Hoe het lukte om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken

WebmasterNieuwsbericht

Movisie publiceert een aantal artikelen over ervaringen met generatiearmoede en nieuwe armoede. Armoede betekent meer dan geen geld hebben. Ervaringsdeskundigen die opgroeiden met armoede en sociale uitsluiting vertellen Movisie over hoe zij dit beleefden en overleefden. Hun verhalen maken zichtbaar waarom het zo moeilijk is om uit de beleving van armoede te stappen en patronen te doorbreken. En hoe hun beleving van armoede verschilt met de beleving van nieuwe groepen armen. Mensen die later in hun leven te maken krijgen met armoede hebben een andere basis: zij weten wat het is om niet arm te zijn en weten dat dit binnen hun bereik is. Bij mensen die opgroeiden in armoede ontbreekt het geloof dat het anders kan. Hoe doorbraken de geïnterviewden uiteindelijk toch deze vicieuze cirkel?

Lees hier het tweede artikel ‘Hoe het lukte om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken’.

Lees hier het eerste artikel ‘Sociale emotionele armoede is de vervelendste armoede die bestaat’. Beide artikelen zijn gebaseerd op interviews met ervaringsdeskundigen.