Metrokaart stations

Zoek op basis van de naam van het station wie aangesloten is op de verschillende spoorlijnen in de Metrokaart.
Tip: type in het zoekveld bijvoorbeeld de naam van de deelnemer of de groep waartoe de deelnemer behoort.

Metrostations

Metrostation (klik op de naam om de site te openen)OmschrijvingGroepSubgroep
Aan de slag Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Of ben je lid van een vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie en op zoek naar vrijwilligers? Hoe vind je die, en waar begin je? Bij ons! Vrijwilligerspunt Winterswijk brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar.Serviceclubs en fondsen
Aarde- werk De SteggeAarde-Werk de Stegge is een biologische permacultuur boerderij en praktijkschool voor duurzaamheid in Winterswijk, de Oost-Achterhoek. Via werkervaringsplaatsen, deelname aan cursussen en projecten ontvangen wij jonge mensen uit een groot aantal landen die willen bijdragen aan een positieve duurzame impact in hun leven en binnen hun invloedssfeer.Verkennen en leren
Aktief KringloopDe winkel van Kringloop Aktief is het eindstation van een heel bijzonder traject. De producten die in de winkels liggen waren voor een ander overtollige huisraad. De medewerkers, worden op deze manier opnieuw voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt.Kleding en spullen
Alzheimer Nederland, afd. Oost GelderlandAlzheimer Nederland Oost-Gelderland zet zich in voor mensen met een vorm van dementie en hun naasten. Gezondheid en welzijn
Apostolisch GenootschapApostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Hier komen mensen samen in ontmoetingen waar zij zich samen verdiepen in levensvragen, elkaar inspireren tot bewust en liefdevol leven en elkaar nabij zijn. Geloof en overtuiging
AZC school Het PyrietNieuwkomersschool Het Pyriet (de voormalige AZC-school Winterswijk) gehuisvest aan de Voorninklaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar die in het asielzoekerscentrum verblijven of in Winterswijk wonen en nog geen Nederlands spreken, komen naar onze school tot ze de Nederlandse taal voldoende machtig zijn om door te stromen naar het reguliere basisonderwijs.Voorlichting en educatie
Basisschool St JozefDe St. Jozef zet de basisbehoeftes van ieder kind voorop. Wij willen je helpen jezelf te zijn, waarbij je op een respectvolle manier een bijdrage kan leveren aan een wereld waarin we met elkaar samen leven en leren.Voorlichting en educatie
Basisschool 't KempkenWij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. We doen wat we zeggen, dat vinden wij belangrijk. We werken vanuit de kernwaarden vertrouwen, ontwikkelen en samenwerken.Voorlichting en educatie
Belangenvereniging SienSien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving.Gezondheid en welzijn
BelastingdienstDe Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belasting die belastingplichtigen moeten betalen.Geld en recht
Belevenismuseum Wereld van WentersDe Vereniging het Museum houdt zich bezig met het in stand houden, beheren en exploiteren van de museumcollectie en het inrichten van exposities met veelal historische onderwerpen.Verkennen en leren
Bestuur Samenwerkingsverband BrevoordtSt. Brevoordt, opgezet vanuit een achttal schoolbesturen in Oost Achterhoek, is ingericht met als doelstelling het opzetten van een bovenschoolse, gezamenlijke Onderwijs Expertise Groep.Voorlichting en educatie
BibliotheekBibliotheek Winterswijk.Verkennen en lerenVoorlichting en educatie
BOR - Begeleide Omgangs RegelingBen je gescheiden? Lukt het niet om  goede omgangsregeling af te spreken? Wij helpen jou en je ex-partner graag weer verder.Advies en ondersteuning
Bouwmensen Gelderland OostBouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infraopleidingsbedrijven. De vereniging verzorgt en toetst de praktijkopleiding van mbo student-werknemers. Dit doen we op meer dan 30 locaties door heel Nederland. Voorlichting en educatie
BSO NatuurlijkBso Natuurlijk is een speelplek in een groene omgeving. Kinderen gaan in de natuur op onderzoek uit.Jeugd en gezin
BuurtbemiddelingAls je er met de buren niet meer uit kunt komen of als je niet weet hoe het conflict aan te pakken, kan buurtbemiddeling je helpen.Advies en ondersteuning
CBS De BataafDe Bataaf staat voor samenwerking: alle kinderen verdienen dat de volwassenen die hen omringen de handen ineenslaan. We hebben allemaal hetzelfde doel: Onze kinderen groeien uit tot gelukkige mensen die in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken, tegenslagen te verwerken en met de eisen van de samenleving om te gaan.Voorlichting en educatie
CBS EmmaschoolOns onderwijs kenmerkt zich door het stimuleren van een grote mate van zelfstandigheid van de leerlingen. We stellen ons telkens de vraag wat de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind zijn en stemmen daar de klassenorganisatie op af. We dagen onze leerlingen uit om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken.Voorlichting en educatie
CBS JulianaschoolWij willen een school zijn waar kinderen in een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat de gelegenheid krijgen op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied en waar aandacht is voor de individuele leerling. Voor ons is ieder kind uniek.Voorlichting en educatie
CBS WilhelminaschoolDe Koningin Wilhelminaschool(KWS) werkt vanuit de drie belangrijke kernwaarden veiligheid, verbondenheid en creativiteit.Voorlichting en educatie
Centrum Duurzaam WinterswijkHet Centrum Duurzaam Winterswijk is een kenniscentrum en inspiratiecentrum op het gebied van duurzaamheid.Huren en wonenVoorlichting en educatie
Coa Winterswijk COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland.Meedoen en integrerenHuren en wonen
Daltonschool De VlierOp De Vlier brengen we volgens het daltononderwijs de talenten van onze leerlingen tot bloei. U mag rekenen op een warme omgeving waar uw kind zich veilig voelt. Naast de algemene ontwikkeling, vinden wij sociaal-emotionele ontwikkeling ook belangrijk.Voorlichting en educatie
De KledingbankDe Kledingbank Winterswijk is een stichting die kleding, schoenen en andere textiel-waren verstrekt aan inwoners van Winterswijk en omgeving.Kleding en spullen
De VoedselbankDe voedselbank is een voorziening die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan mensen die, voorlopig en om verschillende redenen, financieel niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.Gezondheid en welzijn
Den AngangInloopcentrum Den Angang is het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente te Winterswijk. Den Angang bevindt zich in het centrum van Winterswijk, op Markt achter de Jacobskerk.Advies en ondersteuning
Diaconie Protestantse GemeenteDe Protestantse Gemeente te Winterswijk vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.Geloof en overtuiging
Doopsgezinde Gemeente WinterswijkDe doopsgezinde gemeente Winterswijk is een ondogmatische geloofsgemeenschap.Geloof en overtuiging
Dream4KidsDream4Kids laat de mooiste dromen van kinderen met een trauma in vervulling gaan tijdens een Droomdag.Jeugd en gezin
DUO Servicekantoor ArnhemWe zorgen ervoor dat mensen weten waar ze recht op hebben. We doen ons werk goed en kijken steeds waar het beter kan. We hanteren daarbij de volgende kernwaarden: betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en verbindend. Zo maken we samen onderwijs en ontwikkeling mogelijk.Voorlichting en educatie
Eigenwijsjerijk KinderopvangEigenwijsjerijk is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in Winterswijk met een unieke manier van werken. Het huiselijke gevoel en de sfeer waarin een kind zich bij ons thuis en veilig kan voelen is voor ons de belangrijkste basis.Jeugd en gezin
Erfgoed klusbrigadeWij zijn een groep enthousiaste klussers die graag een project aanpakken. Zo dragen we bij aan het mooie Nationale Landschap van Winterswijk en zorgen we ervoor dat ons cultureel erfgoed behouden blijft.Serviceclubs en fondsen
Estinea Het HesselinkIn het appartementencomplex aan de Hesselinkweg zijn 13 appartementen. Hier kun je wonen met ondersteuning van Estinea. Je woont hier in een landelijke omgeving op het landgoed Hesselink.Gezondheid en welzijn
FijnderVoor werk en inkomen zet FiJnder zich proactief in voor een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving.Werken en ontwikkelenGeld en recht
Geld op Orde, Budgetcoaching en tijdelijke ondersteuningBiedt hulp om uw financiële zaken weer op orde te krijgen en te houden.Geld en recht
Gemeente WinterswijkWebsite Gemeente Winterswijk.Advies en ondersteuningGeld en recht
GGD Oost AchterhoekGGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van de gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland.Gezondheid en welzijn
GG-Net rgc WinterswijkGGNet is dé specialist voor mensen met psychische problemen én voor hun naasten.Gezondheid en welzijn
GKC Gerrit Komrij CollegeHet Gerrit Komrij College maakt werk van een veilige en geborgen leeromgeving, waarin leerlingen optimaal kunnen presteren. Die veilige omgeving maken medewerkers en leerlingen samen en naast leren is er tijd voor het ontwikkelen van hechte band tussen de klas en de docent.Voorlichting en educatie
Graafschap OrthopedagogieGraafschap Orthopedagogie is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren. Graafschap Orthopedagogie biedt advies, onderzoek, training en begeleiding in Doetinchem e.o.Voorlichting en educatie
Graafschapscollege taalschoolDe Taalschool is een onderdeel van de sector Educatie & Participatie van het Graafschap College. Op de Taalschool kunnen volwassenen van Nederlandse en buitenlandse herkomst cursussen Nederlands volgen.Voorlichting en educatie
Groep Elmo - ZozijnGroep Elmo is er voor kinderen van 2 t/m 5 jaar uit Winterswijk en omliggende gemeentes waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat. In deze kleine groep bieden wij een gestructureerd dagprogramma. Onze groep is gevestigd in het schoolgebouw van SBO De Korenburg in Winterswijk. Gezondheid en welzijn
Gulden loon TypopleidingenWij bieden typecursussen voor scholieren (vanaf 9 jaar) waarbij ze leren om blind en met tien vingers te typen.Voorlichting en educatie
Het GasthuusGezellige plek om nieuwe mensen te ontmoeten.Gezondheid en welzijn
HomestartErvaren en opgeleide vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.Jeugd en gezin
Hospice De LelieVoor terminale zorg aan huis of in ons hospice.Gezondheid en welzijn
Huisartsengroeppraktijk 't ManschotHuisartsenpraktijk ‘t Manschot wil een patiëntgerichte, open en flexibele organisatie zijn, die streeft naar voortdurende kwaliteitsverbetering. De medewerkers stellen de patiënt centraal en deze wordt als partner bij de besluitvorming betrokken.Gezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk Bas van der SandtHuisartsenpraktijk Bas van der SandtGezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk Boer BalinkBinnen de geaccrediteerde Huisartsenpraktijk Boer Balink streven we een hoog niveau van patiëntenzorg na, waarbij nadrukkelijk de patiënt centraal staat, maar alles in het kader van medisch noodzakelijk, ethisch verantwoord en economisch haalbaar geplaatst wordt.Gezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk DoktershofDe medewerkers van huisartsenpraktijk Doktershof staan voor persoonlijke, laagdrempelige en goed toegankelijke medische zorg. Onze zorgverlening is gebaseerd op moderne wetenschappelijke inzichten en standaarden. Gezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk SchaapskampHuisartsenpraktijk SchaapskampGezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk SD van NoortHuisartsenpraktijk SD van NoortGezondheid en welzijn
Humanitas Oostelijk achterhoekOnze vrijwilligers helpen iedereen die het even niet alleen redt. Je kunt bij ons terecht op het gebied van  eenzaamheid, opvoeden en thuisadministratie.Advies en ondersteuning
Humanitas TandemWil jij ook meer onder de mensen komen? Samen is dat gemakkelijker. Met een maatje van Humanitas Tandem ga je op stap en bouw je aan vertrouwen.Advies en ondersteuning
ISK (Internationale schakelklas GKR college)De internationale schakelklas (ISK) is er voor jongeren voor wie Nederlands niet hun eerste taal is. Deze leerlingen zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en om verschillende redenen in Nederland gekomen. De ISK is een belangrijke schakel ter voorbereiding op het vervolgonderwijs en de aanpassing aan Nederlandse cultuur.Voorlichting en educatie
JeugdsportfondsAlle kinderen in Gelderland moeten kunnen meedoen aan sport of cultuur, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders deze activiteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur (hierna: JFSC) Gelderland bij te springen.Jeugd en gezinGeld en recht
Joodse GemeenschapHet behoud en levend houden van de culturele waarde van het Synagogecomplex en het daarmee verbonden Joods erfgoed.Geloof en overtuiging
KBO – Katholieke Belangen Organisatie voor SeniorenWij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.Advies en ondersteuning
KDV De Kwieke KievitDe Kwieke Kievit is een kinderdagverblijf op een boerderij waar melkkoeien worden gehouden. Het is een karakteristiek gebouw in de dorp Meddo, dichtbij Winterswijk.Jeugd en gezin
Kinderboerderij FreriksKinderboerderij FreriksJeugd en gezin
KNNV Oost AchterhoekSamen genieten van de natuur staat voorop bij de leden van de KNNV. Je kunt dat op vele manieren doen: wandelen, excursie, studies, lezingen bijwonen, waarnemen en beleven, cursussen volgen en fotograferen.Gezelligheid en ontspanning
Koninkrijkszaal van Jehovah's GetuigenWe zijn mensen met allerlei etnische en culturele achtergronden, maar we zijn verenigd door gemeenschappelijke doelen. Geloof en overtuiging
LIFE WinterswijkLIFE Winterswijk is een groeiende, eigentijdse en inspirerende kerk waarin Jezus centraal staat.Geloof en overtuiging
Lionsclub Oost AchterhoekLionsclubs zetten zich in om anderen te helpen.Serviceclubs en fondsen
Longfonds GelderlandLongfonds is in het hele land actief. Zo organiseren we  Longpunten, waar je andere mensen met een longziekte kunt ontmoeten, verschillende vormen van lotgenotencontact en activiteiten waarbij je samen met anderen onder begeleiding kunt bewegen. Gezondheid en welzijn
Maag Lever Darm StichtingEen gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Twee miljoen Nederlanders kampen dagelijks met schaamte, angst of onmacht door spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan oplossingen. Gezondheid en welzijn
Marga Klompé BerkhofNabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof. Om in te schrijven, is het van belang om in het 'bezit' te zijn van een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie.Gezondheid en welzijn
Marga Klompé MeddoIn Meddo biedt Marga Klompé twee groepswoningen voor mensen met dementie. Het biedt de cliënten een veilige woonomgeving in een huiselijke sfeer. Om in te schrijven, is het van belang om in het 'bezit' te zijn van een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie.Gezondheid en welzijn
Marga Klompé PelkwijkDe Pelkwijk is een appartementencomplex voor verzorgd wonen. Om in te schrijven, is het van belang om in het 'bezit' te zijn van een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie.Gezondheid en welzijn
Marga Klompé Pronsweide dagcentrumNabij het centrum van Winterswijk ligt verpleeghuis Pronsweide. Het huis kenmerkt zich door gastvrijheid; er is geen ‘bezoekurenmentaliteit’. Om in te schrijven, is het van belang om in het 'bezit' te zijn van een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie.Gezondheid en welzijn
Marga Klompé VredensehofVredense Hof is een woonzorgcentrum in Winterswijk waar ook groepswonen mogelijk is voor mensen met lichamelijke klachten en voor mensen met dementie. Om in te schrijven, is het van belang om in het 'bezit' te zijn van een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie.Gezondheid en welzijn
Mentorschap Overijssel/ GelderlandMentorschap Overijssel Gelderland biedt mentorschap voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen.Advies en ondersteuning
Molukse Samenwerkende Kerken ImmanuelDe Molukse kerk in Winterswijk heeft voor veel mensen een emotionele waarde. Of u nou een gemeente-lid, oud-Winterswijker bent of een buurtbewoner bent die binding heeft met de Molukse gemeenschap en/ of cultuur. Geloof en overtuiging
Monumenten Belangen WinterswijkDe doelstelling van Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk is het stimuleren van het behoud, herstel en/of verbetering van historische bebouwing en de kenmerkende stedenbouwkundige structuur van Winterswijk.Serviceclubs en fondsen
Museum Villa Mondriaanilla Mondriaan is een museum over de jonge jaren van Piet Mondriaan.Verkennen en leren
Museum PanovenHet Panhoes is niet dagelijks geopend, dus om teleurstellingen te voorkomen graag eerst contact opnemen.Verkennen en leren
MuseumfabriekDe naam Vereniging Het Museum doet anders vermoeden maar begon als een cultuurhistorische vereniging met algemene doelen op het gebied van de lokale geschiedenis. De activiteiten van Vereniging Het Museum strekken zich tot op de dag van vandaag uit over een breed terrein van het historisch bedrijf.Verkennen en leren
NatuurmonumentenNatuurmonumenten zorgt voor meer dan 110.000 hectare natuur in Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland.Verkennen en leren
Nederlandsche Kankerbestrijding-KWFWe zetten ons in voor initiatieven die mensen verder helpen. Dat betekent niet alleen kanker bestrijden, maar we maken ons ook hard voor een beter leven met de ziekte. Gezondheid en welzijn
NibudHet Nibud is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. We ontwikkelen, verzamelen en vertalen kennis met als doel te laten zien wat financieel kwetsbare situaties zijn en hoe die verbeterd kunnen worden. Onze missie is een Nederland zonder geldproblemen.Geld en recht
NOVI Katholieke schoolraad Oost Gelderland-KogEen groep enthousiaste mensen die vrijwillig en uit overtuiging zorg wil dragen voor de brede identiteit op katholieke en protestants-christelijke scholen, maar ook op openbare scholen, mits men prijs stelt op identiteitsontwikkeling, in Oost-Gelderland (Achterhoek en Liemers). Voorlichting en educatie
OBS BargerpaskeOnze school is een openbare school en wil bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving.Voorlichting en educatie
OBS De KolibrieObs de Kolibrie is één van acht openbare openbare basisscholen in Winterswijk. De school is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk.Voorlichting en educatie
OBS De SchakelIn een open, veilige en vertrouwde omgeving zien wij en horen wij elk kind en laten wij kinderen optimaal ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk om, samen met de ouders, kinderen te leren vertrouwen op hun eigen cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.Voorlichting en educatie
OBS KottenIedereen heeft talent. In je talenten zit je eigenheid. Ze laten zien wie je werkelijk bent. Het gaat niet om het gedrag wat je laat zien, maar het laagje eronder. Wij zijn ervan overtuigd dat zelfbeeld en zelfvertrouwen gaat groeien als je je bewust bent van je talenten wanneer je ze inzet.Voorlichting en educatie
OBS Miste- CorleObs Miste-Corle is een openbare school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er is plek voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke achtergronden en kansen.Voorlichting en educatie
OBS StegemanEr wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt (gelijke leeftijden in dezelfde groep). Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn.Voorlichting en educatie
OBS 't WalliënDe groepen 4 tot en met 8 van OBS 't Waliën werken met ‘Alles in 1’. Een unieke en aantrekkelijke methode, waarvan 20 kant en klare projecten de kern vormen.Voorlichting en educatie
OBS WooldObs Woold, waar veiligheid en saamhorigheid al 225 jaar vanzelfsprekende begrippen zijn, waar ieder kind gezien wordt. Voor ieder kind iets vertrouwds.Voorlichting en educatie
Openlucht Theater WinterswijkOpenluchttheater waar diverse optredens en evenementen worden georganiseerd.Gezelligheid en ontspanning
PCOBWij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.Meedoen en integreren
Perron 8Perron 8 maakt meedoen mogelijk, Perron 8 maakt blij!Gezondheid en welzijn
PlurynPluryn is er voor mensen met complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen krijgt passende hulp. Gezondheid en welzijn
Politie WinterswijkDe politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.Geld en recht
PresentPresent slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.Serviceclubs en fondsenMeedoen en integreren
Pronova, praktijkonderwijs Oost AchterhoekOp Pronova wordt geleerd door te doén! Je volgt een passend onderwijsprogramma, verder bouwend op de talenten waarover jij beschikt. Pronova streeft naar een succesverhaal voor iedere leerling!Voorlichting en educatie
Protestantse Gemeente WinterswijkDe Protestantse Gemeente Winterswijk wil een veelkleurige, missionaire en diaconale gemeente zijn. Wij willen open zijn naar de moderne cultuur en betrokken zijn op de samenleving.Geloof en overtuiging
Reumapatiëntenvereniging Oost AchterhoekReuma hebben betekent vaak dat men op een andere manier moet gaan leven. Hierbij kunnen reumapatiënten elkaar met raad en daad helpen. Dat kan heel goed in een Reuma Patiënten Vereniging (RPV).Gezondheid en welzijn
RMC Achterhoek-regionaal meld- en coordinatiepuntSoms zijn er problemen of gebeurtenissen waardoor het op school niet lekker gaat. Je blijft meer weg van school. Dit wordt verzuim genoemd. Dan komt LerenWerkt in actie. Een medewerker van LerenWerkt helpt je om oplossingen te vinden, zodat je je school afmaakt en ook jij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behaalt.Voorlichting en educatie
Ronde Tafel no42Orgniseert diverse bijeenkomsten en zet zich in anderen te helpen.Serviceclubs en fondsen
Rooms-katholiekDe Kerk is de gemeenschap van mensen uit alle volkeren en culturen die met Christus één lichaam vormen. Geloof en overtuiging
Rotary Club WinterswijkWij zetten ons in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Dus ook in onze mooie Achterhoek.Serviceclubs en fondsen
RTV SlingelandMet het laatste nieuws uit de Achterhoek op TV, Radio en Internet.Gezelligheid en ontspanning
Samenwerkingsverband Oost AchterhoekIn ons Samenwerkingsverband werken twaalf besturen, 44 basisscholen, drie speciale scholen voor basisonderwijs en meerdere scholen voor speciaal onderwijs in de drie gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre samen. Voorlichting en educatie
SBO De KorenburgDe Korenburg is een school voor speciaal basisonderwijs en biedt speciale ondersteuning voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De Korenburg geeft onderwijs aan kinderen die (nog) niet binnen het regulier basisonderwijs kunnen worden opgevangen.Voorlichting en educatie
Schaersvoorde, christelijk collegeDrie opleidingen en vier locaties, daarmee ook voor jou een passende plek om talenten te benutten en jezelf te ontwikkelen.Voorlichting en educatie
Scholengemeenschap MarianumMarianum is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. Onze school heeft locaties in Lichtenvoorde en in Groenlo.Voorlichting en educatie
Scoroptimist club AchterhoekWij zijn Soroptimistenclub Achterhoek. Wij streven ernaar levens en posities van vrouwen en meisjes te verbeteren. Serviceclubs en fondsen
Sensire WinterswijkUw geluk, dat motiveert Sebsire: in wijkverpleging, onze huizen en revalidatie. Samen met u zoeken hoe het kan: leven zoals u wilt.Gezondheid en welzijn
SIUSBij Sius is iedereen welkom die ondersteuning nodig heeft. Zo kort of lang als dat nodig is. Ben je jong, volwassen of wat ouder? Ben je ergens goed in of juist (nog) niet? Bij ons wonen en werken allemaal verschillende mensen. De hulpvraag maakt niet uit.Gezondheid en welzijn
SKBStreekziekenhuis Koningin Beatrix.Gezondheid en welzijn
Sociaal teamU kunt met al uw vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden weer terecht bij de Post aan de Balinkesstraat 4. Een bezoek is mogelijk tijdens de spreekuren op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en daarbuiten op afspraak.Advies en ondersteuning
Sociale VerzekeringsbankWij zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB) We voeren verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid . Een voorbeeld van deze wetten en regelingen is de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben.Geld en recht
Spoedpost HuisartsenDe Spoedpost Huisartsen Winterswijk is onderdeel van Huisartsenzorg Oost-Achterhoek (HZOA). Samen met ketenpartners bieden wij, buiten kantoortijden, kwalitatief hoogwaardige spoedzorg aan de patiënten in de regio.Gezondheid en welzijn
Spot jongerenwerkVoor alle jongeren uit gemeente Winterswijk!Jeugd en gezin
Stadsbank OostnederlandVanuit zakelijk perspectief kijken we met een menselijke blik naar de financiële situatie van onze klanten. Met onze jarenlange kennis en ervaring als financieel schulddienstverlener willen we bijdragen aan duurzame financiële stabiliteit van onze cliënten.Geld en recht
Stichting Dieren ambulance Doetinchem / WinterswijkDe Dieren Ambulance is een stichting die 24/7 voor alle gevonden, vermiste en noodlijdende dieren klaarstaat.Gezondheid en welzijn
Stichting JacobskerkVan begin mei t/m oktober is de Jacobskerk geopend voor publiek. In de Jacobskerk vinden regelmatig tentoonstellingen, concerten en andere evenementen plaats en er worden rondleidingen gegeven. Ook is het mogelijk om de toren te beklimmen.Serviceclubs en fondsen
Stichting AccentAccent is een christelijke onderwijsorganisatie van 18 scholen voor primair onderwijs (17 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs) met ongeveer 350 medewerkers.Voorlichting en educatie
Stichting Actviteiten 't StekkieVrijetijdsclub voor mensen met een verstandelijke beperking.Gezelligheid en ontspanning
Stichting Amnesty InternationalWe strijden voor mensenrechten overal en voor iedereen.Advies en ondersteuningGeld en recht
Stichting BeautykadobankDe Stichting Beautykadobank Winterswijk geeft vanaf 1 januari 2020 een kadotas met beautyproducten, aan personen die om een financiële reden of welke andere reden dan ook, niet in staat zijn zelf beautyproducten aan te schaffen.Gezondheid en welzijnKleding en spullen
Stichting Bevordering technisch onderwijsSkills wil de leerlingen, met gebruikmaking van genoemde bewerkingstechnieken, wegwijs maken in de wondere wereld van de techniek. Zij verbreden hun kennis en leren vaardigheden aan waar ze altijd mee verder kunnen.Voorlichting en educatie
Stichting Boogie WoogieBoogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Oost-Achterhoek, met name in Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. Alles op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst.Gezelligheid en ontspanningVoorlichting en educatie
Stichting ErfgoedDe Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk is een particulier initiatief met als doel de duurzame instandhouding en kwaliteit verbetering van het Nationaal Landschap Winterswijk, in de breedste zin, te realiseren. Samen met eigenaren van erfgoed probeert de stichting een toekomst visie te ontwikkelen.Serviceclubs en fondsen
Stichting Hart4winterswijkStichting Hart4Winterswijk heeft als doelstelling: Het opzetten, uitbreiden en in stand houden van een netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s) in de gemeente Winterswijk, om sneller eerste hulp te kunnen bieden bij een hartstilstand, in aanvulling op de professionele hulpverlening.Serviceclubs en fondsen
Stichting HierWij helpen cliënten met álle hulpvragen.
Op (psycho)sociaal, maatschappelijk en dagbestedingsgebied, op een daadkrachtige en laagdrem­pelige manier in iedere richting en in alle lagen van de bevolking.
Meedoen en integreren
Stichting Hof van KairosOp de Hof van Kairos is er een grote hoeveelheid aan activiteiten, aangeboden door onszelf én door externe docenten. We stellen de Hof open voor individuele sessies en retraites voor groepen.Gezelligheid en ontspanning
Stichting Hoormij/NVVSHoormij∙NVVS is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken.Gezondheid en welzijn
Stichting Kunstprojecten AchterhoekEn route langs kunst op de mooiste plekken van Winterswijk.Serviceclubs en fondsen
Stichting LeergeldLeergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.Geld en rechtJeugd en gezin
Stichting Mini Manna DagbestedingStichting Mini Manna biedt ook een beschutte vorm van dagbesteding. Met als doel het bieden van een zinvolle daginvulling voor mensen met een (arbeids-) beperking. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen meedoen.Meedoen en integrerenGezondheid en welzijn
Stichting Mini Manna KringloopOnze kringloop is voor iedereen toegankelijk. Vanwege het karakter van onze stichting zijn de prijzen van allerlei tweedehands artikelen zoals servies, kleding, meubelen, lampen, woonaccessoires erg laag.Kleding en spullen
Stichting Mini Manna SupermarktIn onze supermarkt verkopen wij levensmiddelen ver onder de inkoopprijs. Zo blijven voor u de kosten van het boodschappen doen laag en ontstaat er ruimte voor andere dingen.Gezondheid en welzijn
Stichting NaasteEen interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden helpt bij terugkeer in de maatschappij.Serviceclubs en fondsen
Stichting openbaar primair onderwijs WinterswijkWelkom bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk, kortweg SOPOW genoemd. In de gemeente Winterswijk zijn wij verantwoordelijk voor acht openbare basisscholen en een Nieuwkomersschool.Voorlichting en educatie
Stichting Ruimte voor anders zijnRuimte voor Anders Zijn wil bijdragen aan een sámen-leving waarin mensen openstaan voor elkaar, mét onze kwetsbaarheden en bijzonderheden.Serviceclubs en fondsen
Stichting Sociaal SteunpuntOrganiseert activiteiten die bedoeld zijn voor inwoners van de gemeente Winterswijk, die - om welke reden dan ook - problemen hebben om rond te komen of hulp en advies nodig hebben bij het zoeken naar oplossingen voor hun (financiële) problemen.Geld en recht
Stichting 't GildeDe Gildegidsen verzorgen rondleidingen in en om Winterswijk.
Zowel te voet als met de fiets komt u langs de meest bezienswaardige plekjes van dit dorp.
Gezelligheid en ontspanning
Stichting Transit OostWij zijn Transit Oost en hebben als doel onze unieke collectie voertuigen te tonen aan publiek en te behouden voor komende generaties.Verkennen en leren
Stichting vier het levenStichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. Gezondheid en welzijn
Stichting voor Katholiek Basisonderwijs GelderlandWij zijn de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland, kortweg SKBG. Een onderwijsorganisatie met 17 basisscholen, verspreid over Noord- en Oost-Gelderland.Voorlichting en educatie
Stichting Vrije scholen AthenaVrijescholen Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in  Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt.Voorlichting en educatie
Stichting WinkieOns doel is om kinderen uit alle lagen van de bevolking een fantastische week te bezorgen voor een zo laag mogelijk bedrag.Gezelligheid en ontspanning
StudiekringBibliotheek Winterswijk.Verkennen en lerenVoorlichting en educatie
SWW KinderopvangGoede en verantwoorde kinderopvang door gediplomeerd en gekwalificeerd personeel. Onze lieve, professionele pedagogisch medewerkers zijn er voor jou en je kind!Jeugd en gezin
Taal-, onderwijs- en communicatieservicebureau eLvéTaal-, Onderwijs- en Communicatiebureau Elvé Services biedt verschillende diensten op het gebied van taallessen Engels, Duits en NT2, tolk- en vertaalwerkzaamheden, voice-over en het redigeren/corrigeren van teksten.Voorlichting en educatie
TaalcoachDe Kindertaalcoach van Yunio helpt gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 5 jaar.Jeugd en gezinGezondheid en welzijn
Taxi DamhuisTaxi Damhuis - Winterswijk. Gespecialiseerd in rolstoelvervoer.Vervoer en mobiliteit
Taxi Oost GelreGroepsvervoer, luchthavenvervoer,personen vervoer en ziekenvervoer.Vervoer en mobiliteit
Taxi WallerboschTaxi Wallerbosch, groepsvervoer, rolstoelvervoer en ziekenvervoer.Vervoer en mobiliteit
Theater AstoriaU kunt Theater Astoria op eigen gelegenheid bezichtigen, een evenement bezoeken of het theater reserveren voor uw eigen bijzondere gelegenheid.Gezelligheid en ontspanning
ThuisadministratieHumanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden.Advies en ondersteuning
Uw TaxiParticulier-, zakelijk-, luchthaven- en rouwvervoerVervoer en mobiliteit
UWVUWV voert o.a. de wettelijke werknemersverzekeringen uit. Bijvoorbeeld WW, WAO, WIA en Wajong.Werken en ontwikkelen
VenemansmolenDe Venemansmolen is een maalvaardige molen. Er worden diverse producten gemalen voor veevoer, zoals tarwe, gerst en mais. Er worden rondleidingen gegeven.Verkennen en leren
Vereniging GroengrijsMet het ter beschikking stellen van de touringcar beoogt de Vereniging Groengrijs haar leden in staat te stellen vervoer te organiseren ten behoeve van haar bewoners (zorgcentra), aan haar zorg toevertrouwde personen (gehandicaptenzorginstellingen), buurtbewoners (buurthuizen) etc. met het doel isolement te voorkomen en sociale cohesie te bevorderen.Serviceclubs en fondsen
Vereniging voor Duitse Herdershonden kringgroep De GrensstreekDoel van de vereniging is de gebruikshonden-eigenschappen van de Duitse Herder te behouden en te promoten.Gezelligheid en ontspanning
Verenigingsgebouw Eendracht MeddoHet Gebouw wordt verhuurd voor andere activiteiten zoals feestjes, visites, familiedagen of kinderpartijtjes.Gezelligheid en ontspanning
Verenigingsgebouw JulianaHet Gebouw wordt verhuurd voor andere activiteiten zoals feestjes, visites, familiedagen of kinderpartijtjes.Gezelligheid en ontspanning
Verenigingsgebouw WilhelminaHet Gebouw wordt verhuurd voor andere activiteiten zoals feestjes, visites, familiedagen of kinderpartijtjes.Gezelligheid en ontspanning
Vereningingsgebouw EmmaHet Gebouw wordt verhuurd voor andere activiteiten zoals feestjes, visites, familiedagen of kinderpartijtjes.Gezelligheid en ontspanning
Vit hulp (bij mantelzorg) - OZOOZO is het communicatie- en samenwerkingsplatform dat de juiste mensen, organisaties en informatie bij elkaar brengt.Gezondheid en welzijn
Vluchtelingenwerk Oost Nederland WinterswijkIn Nederland wonen duizenden asielzoekers al een jaar onder onmenselijke omstandigheden. VluchtelingenWerk roept de overheid ter verantwoording en maakt werk van een humaan vluchtelingenbeleid.Meedoen en integrerenHuren en wonen
VoorleesbrigadeGenieten van een mooi verhaal, dat voorgelezen wordt, is een fijne invulling van de dag voor oudere mensen die langdurig zorg nodig hebben.Gezelligheid en ontspanning
VoorleesexpressBibliotheek Winterswijk.Verkennen en leren
VriendencaféErvaar je een sociaal isolement en wil je dat doorbreken, dan is er het vriendencafé voor jou.Gezelligheid en ontspanning
Vriendschappelijk huisbezoekHumanitas Vriendschappelijk huisbezoek is er voor mensen die behoefte hebben aan contact met anderen.Advies en ondersteuning
Vrije basisschool De EschDe Esch wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige en veilige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar.Voorlichting en educatie
Webra TaxiWebra Taxi is uw dagelijkse straattaxi, maar regelt ook discovervoer, rolstoelvervoer en busvervoer (max 8 personen)Vervoer en mobiliteit
WentersplusWenters Plus is een onafhankelijke regionale vereniging voor 50-plussers. Wenters Plus verzorgt en organiseert voor haar leden diverse activiteiten.Gezelligheid en ontspanningGezondheid en welzijn
Woningstichting De WoonplaatsWoningcorporatie die een thuis biedt aan meer dan 30.000 mensen. Vooral in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Enschede, het gebied waar wij ons thuis voelen.Huren en wonen
WUH - Winterswijkse UitdagingDe spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Serviceclubs en fondsen
YunioGroeien is groter worden. Van baby tot peuter, van kleuter tot jongvolwassene. Je groeit als mens, maar ook als ouder, als opvoeder. Voor hulp bij opvoeding.Jeugd en gezinGezondheid en welzijn
Zone college BorculoZone.college verzorgt eigenzinnig, vooruitstrevend en praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht. Voor vmbo, mbo, medewerkers en organisaties.Voorlichting en educatie
Zone college Doetinchem MBOZone.college verzorgt eigenzinnig, vooruitstrevend en praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht. Voor vmbo, mbo, medewerkers en organisaties.Voorlichting en educatie
Zone college Doetinchem VMBOZone.college verzorgt eigenzinnig, vooruitstrevend en praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht. Voor vmbo, mbo, medewerkers en organisaties.Voorlichting en educatie
Zonnebloem Afd. MeddoMet een lichamelijke beperking volop van het leven genieten
Er kan zoveel meer dan je denkt.
Gezelligheid en ontspanning
Zonnebloem Afd WinterswijkMet een lichamelijke beperking volop van het leven genieten
Er kan zoveel meer dan je denkt.
Gezelligheid en ontspanningGezondheid en welzijn
ZOOVZOOV is het regionale vervoersysteem in de Achterhoek. ZOOV vervoert van deur-tot-deur en is er voor iedereen die niet van het openbaar vervoer gebruik kan of wil maken.Vervoer en mobiliteitGezondheid en welzijn
Zorgboerderij De NoaberDe bewoners van De Naober zijn jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of ASS problematiek die tevens gerbuik kunnen maken van de dagbesteding.Gezondheid en welzijn
Zorgboerderij De Olden GoardenZorgboerderij De Olden Goarden biedt leuke en zinvolle dagbesteding aan. De doelgroep bestaat voornamelijk uit lichamelijk gehandicapten en mensen met een NAH (niet aangeboren hersenletsel).Gezondheid en welzijn
Zorgboerderij De ZonnebloemDe Zonnebloem wil aan bewoners en bezoekers een hartverwarmende belevingsplek plek bieden waar men zich kan verbinden met zichzelf, elkaar, de natuur en de dieren.Gezondheid en welzijn
Zorgboerderij PanovehuuskeSinds 2007 biedt zorgboerderij Panovenhuuske kleinschalige dagverzorging aan ouderen en in het bijzonder aan dementerende ouderen. Ook voor vroeg-dementerenden bieden we een geschikte dagbesteding.Gezondheid en welzijn