Het zou goed zijn als het rijk ‘een robuuster inkomensbeleid zou voeren’

WebmasterNieuwsbericht

De helft van de kleinere gemeenten heeft extra capaciteit nodig voor de aanpak van financiële onzekerheid bij kwetsbare huishoudens. Ongeveer één op de drie noemt ook het gebrek aan voldoende middelen als oorzaak van het probleem.

Lees het artikel op Binnenlands Bestuur