Factsheet 2022 samenwerking Present, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging

WebmasterNieuwsbericht

Present, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad Armoedevrij Winterswijk. Alle (gebundelde) activiteiten en aanbod van partijen leveren een actieve bijdrage aan een armoedevrij Winterswijk en komen ten goede aan Winterswijkse inwoners.

Op 28 oktober 2021 is in de Gemeenteraad van Winterswijk een amendement aangenomen met de volgende inhoud:

  • de subsidie voor Present Winterswijk, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging wordt de komende twee jaar verhoogd met € 10.000,- per organisatie, met als voorwaarde dat zij nog meer de onderlinge samenwerking zoeken ter versterking van hun aanbod.
  • Het doel hiervan is dat de samenwerking het aanbod versterkt en zo preventief werkt en dat de inwoner er beter van wordt.

 

Hierna treft u het factsheet aan waarin een indruk wordt gegeven van wat de organisaties samen hebben bereikt.

Factsheet 2022