Donatie opbrengst Kerstdiner voor Platform Armoedevrij Winterswijk

WebmasterNieuwsbericht

Edwin Staalduinen (Esta Haarmode) en Meho Ademi (Ristorante Villaggio) organiseerden op eerste
Kerstdag een diner en gezellig samenzijn voor mensen met een klein sociaal netwerk in Winterswijk.
Met dit diner, aangevuld met spelletjes en muziek, zorgden zij ervoor dat Winterswijkers hun Kerst niet
alleen hoefden door te brengen.
Hoewel er voor bezoekers geen kosten aan dit initiatief verbonden waren, werden er toch vrije giften
overhandigd aan de ondernemers. Zij kozen ervoor om de opbrengst van € 232,- te doneren aan Platform
Armoedevrij Winterswijk, zodat nog meer steun aan inwoners kan voortvloeien uit dit mooie initiatief.
Wij waarderen zeer dat Edwin en Meho zich op deze wijze inzetten voor Winterswijkers.
Edwin en Meho, hartelijk dank voor deze gift!

Bestuur Platform Armoedevrij Winterswijk

Kerstactie Esta- Villaggio donatie Platform Armoedevrij Winterswijk