De Wet Eenmalige Energietoeslag 2023 is van kracht

WebmasterNieuwsbericht

Goed nieuws voor mensen met een laag inkomen. De peildatum voor de energietoeslag 2023 is 9 oktober 2023. De hoogte van de energietoeslag is  € 1.300,-. De toeslag is al betaald aan inwoners die:

  • een uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ ontvingen;
  • die in het derde kwartaal van 2023 bijzondere bijstand ontvingen;
  • die in het derde kwartaal van 2023 individuele inkomenstoeslag ontvingen;
  • die bij het AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.

Inwoners die mogelijk recht hebben

Dan is de groep inwoners aan de beurt die we kennen en waarvan we denken dat ze recht hebben. Dat zijn inwoners die ook energietoeslag 2022 hebben gekregen. Je hebt inmiddels een brief hierover ontvangen. De gegevens worden gecontroleerd. Je ontvangt uiterlijk 1 december een bericht of je wel of geen recht hebt op de energietoeslag. Wanneer je recht hebt op de energietoeslag wordt de toeslag uiterlijk 15 december overgemaakt.

Wie kan bij Fijnder een aanvraag doen voor energietoeslag 2023? 

Heb je geen brief ontvangen? Dan kun je vanaf 1 november 2023 een aanvraag indienen. Je komt in aanmerking voor de energietoeslag bij een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2023:

Leefvormmaximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.386,95€ 1.459,94
alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.386,95 € 1.459,94
gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.981,34€ 2.085,62
alleenstaand en gepensioneerd€ 1.547,74€ 1.629,19
gehuwd of samenwonend en gepensioneerd€ 2.101,70€ 2.212,32

Wanneer kom je niet in aanmerking voor de energietoeslag 2023?

In de volgende situaties heb je geen recht op de energietoeslag:

  • Je bent jonger dan 21 jaar;
  • Je verblijft in een inrichting en hebt geen aantoonbare eigen energiekosten;
  • Je staat alleen met een briefadres in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk.

Zie ook de website van Fijnder