Online bijeenkomst armoedevrij Winterswijk l 15 december

WebmasterVideo

Het afgelopen jaar hebben veel organisaties en inwoners meegewerkt aan en meegedacht over een Armoedevrij Winterswijk. Vanwege corona hebben we niet alles kunnen doen wat we wilden. Niettemin hebben we samen wel degelijk het een en ander bereikt. Denk aan de naschools-opvang, de vroegsignalering, de voedseltassen en het vereenvoudigen van brieven. Kijk mee met de Youtube-livestream