ANBI

  • RSIN 861784947
  • De stichting bestaat uit vrijwilligers, er zijn geen mensen werkzaam die een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden.
  • De stichting ontvangt werkgeld van de gemeente Winterswijk.
    Daarnaast worden er bijdragen/subsidies geworven via sponsoren (binnen bedrijfsleven alsook privé), t.b.v. het opzetten van acties m.b.t. armoedebestrijding in Winterswijk.
  • De penningmeester beheert in samenspraak met het bestuur de gelden.