đ—Ļ𝗮đ—ē𝗲đ—ģ 𝘀𝘁𝗲đ—ŋ𝗸 𝘁𝗲𝗴𝗲đ—ģ 𝗮đ—ŋđ—ēđ—ŧ𝗲𝗱𝗲 đ—ļđ—ģ 𝗡𝗲𝗱𝗲đ—ŋ𝗹𝗮đ—ģ𝗱 💜

WebmasterNieuwsbericht

Help mee en start een digitale collectebus voor een armoedehulporganisatie bij jou in de buurt. Tot 9 juni verdubbelt het Armoedefonds de donaties!

Meedoen is eenvoudig: đ—ē𝗲𝗹𝗱 𝗷𝗲 𝗮𝗮đ—ģ, đ—ē𝗮𝗮𝗸 𝗲𝗲đ—ģ 𝗰đ—ŧđ—šđ—šđ—˛đ—°đ˜đ—˛đ—¯đ˜‚đ˜€ 𝗲đ—ģ 𝗱𝗲𝗲𝗹 đ—ĩ𝗲đ—ē đ—ŧđ—Ŋ 𝗷𝗲 𝘀đ—ŧ𝗰đ—ļ𝗮𝗹𝘀!

Je kunt een collectebus aanmaken voor ÊÊn van de hulporganisaties die het Armoedefonds ondersteunt. Natuurlijk kun je ook een bijdrage doen in een al bestaande collectebus of een collectebus starten voor het Armoedefonds.

Doe nu mee via Armoedefonds

#digitalecollectearmoedehulp #armoedehulp #armoedefonds